La Kristi ord bo rikelig

Fra Heinrich Müllers andaktsbok Nåde og Sannhet:

15. NOVEMBER

La Kristi ord bo rikelig innen i eder i all visdom, så I lærer og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelig viser og synger yndig i eders hjerter for Herren, og alt hva I gjør i ord eller gjerning, (gjør) det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud og Faderen ved ham. Kol. 3,16-17.

Dette er sagt til enhver især, også til husfedre og husmødre. Vi leser om kongens mann i Joh. 4, 53, at han trodde selv og hele hans hus. Det er dette vi må trakte etter. Der hvor Guds Ord er, kommer velsignelsen, liksom duggen kommer av morgenrøden. Derfor skal vårt hus og Guds hus ikke være skilt fra hverandre. På begge steder skal vi gjøre etter Guds vilje. I Guds hus skal vi med Maria be og høre, i vårt eget hus skal vi arbeide med Martha. Forlater vi Guds hus, så forlater Han vårt hus. Men besøker vi Hans hus med bønn, da besøker Han vårt hus med sine nådegaver. Men kristne ektefolk skal ikke bare komme i kirken med sine barn og husfolk, de skal også hellige sitt eget hus til en Himmelens port. Det gjør de ved Guds Ord og bønn. De skal åpne sitt hjem for Guds Ord som en velkommen gjest, som de daglig omgis

med, som sin beste venn. Derfor sier apostelen: La Kristi Ord bo rikelig innen i eder! Den som har Herren til gjest i Hans Ord, han taler også med Ham. En dårlig husstand er det der hvor bønnen mangler. Derimot er det en god husstand når mann og kone, foreldre og barn, herskap og tjenere lover Gud med én munn og ber og synger åndelige viser for Herren. Derved lærer de å ha Herren for øye i alt hva de gjør, og fred og velsignelse kommer inn i huset.

Tone: Hvor salig er den lille flokk.

Hvor salig er det hus på jord, Hvor du er daglig gjest,

O Frelsermann, og hvor ditt Ord I troen bliver lest,

Hvor alle hjerter åpne står, Så at du inn til dem kan gå

Og give dem din søte fred Nu og i evighet!

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close