Noe fra teltmøtene på Rena 2021

20.-25. juli hadde vi teltmøter på Rena. Vi hadde besøk av Lars Fossdal og Hans Bergane (fra henholdsvis Norsk Luthersk Lekmannsmisjon og Misjon Sarepta). På formiddagen hadde vi bibeltime / vitnemøte, og vanlig kveldsmøte på kvelden.

Av og til var vi få, og andre gangen opptil ca. 20 stk. Noen kom langveisfra, andre lokalt på Rena.

Vi opplevde flere utfordringer dette året. Plakatene våre ble tatt bort, og stolene ble en natt satt på hodet, og korset revet ned. Vi ber om det kunne bli et kall til frelse for de som gjorde det.

Det er så godt å bruke tid på Ordet. Det har noe å gi oss hver dag. Spesielt godt var det dele vitnesbyrd med hverandre.

Vi takker hjertelig de to predikantene som kom til oss!

På mange måter er vi svært oppmuntret! Takk for alle som har bedt for disse møtene.

Vi fikk også lagt nytt gulvbelegg i møtesalen på Misjonshuset, samt satt inn nytt kjøkken. Noe frivillige arbeidere hadde satt av tid til dette. Gud velsigne dere rikt tilbake!

Slik så det ut i møteteltet en morgen 🙂
%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close