Møte med Hans Bergane 4. juni kl. 17

Hans Bergane besøker oss fredag 4. juni kl. 17.00. Han kommer i regi av Misjons Sarepta. Velkommen!

 

Minner også om årsmøte for Emmaus Rena lørdag 5. juni kl. 17.00. Vi gjennomgår regnskap, årsmelding og samtaler om arbeidet. 

 

Lars Fossdal besøker oss fredag 7. til 9. mai. Det blir møte fredag kveld kl. 17, lørdag kveld kl. 17 og søndag formiddag kl. 11. 

Se smittevernråd nederst på siden.

Teltmøter 20.-25. juli

Det blir teltmøter på Rena ved sentrum 20.-25. juli. Møte hver dag kl. 10.30 (bortsett fra tirsdag) og kl. 17.00 (bortsett fra søndag). Talere er Lars Fossdal (forkynner fra Norsk Luthersk Lekmannsmisjon) og Hans Bergane (forkynner fra Misjon Sarepta).

Program, trykk -> Teltmøter 2021

Opptak Palmesøndag

 

Eierskifte for Rena Misjonshus

22.desember 2020 kl.12.00 skiftet Rena Misjonshus eier.

Emmaus Rena kjøpte Misjonshuset fra Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet) har eid misjonshuset siden 1911.

Vi har kalt foreningen vår Emmaus Rena, og har som formål å utbre Bibelens budskap, spesielt her på Rena, men også i resten av Østerdalen og der Gud kaller.

Torsdag 22.desember hadde vi innvielse møte på Misjonshuset. Vi ba for den kristne virksomheten på Misjonshuset og at forkynnelsen må lede mennesker til Jesus.

Noen av våre møter sendes på www.renamisjonshus.com i opptak.

 

 

November

Vi overholder smittevern. Det vil si:

-maksbegrensning på 100 stk

-minst 1 meter mellom hver person (skulder til skulder)

-registrering ved oppmøte

-ved symptomer må man ikke komme

-hyppig desinfisering av hender og kontaktflater

-faste, tilviste plasser

-ingen servering

Slik ser Misjonshuset ut i desember.

Dette er en hjemmeside for møtene som holdes på Rena Misjonshus, Åmot kommune. Misjonshuset eies av Emmaus Rena.
Du er svært velkommen til å delta på møtene våre!
Oversikt over møtene framover ligger under fanen Møteplan.
Velkommen i Jesu Kristi navn!
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close